Vikingetiden er Danmarks og danskernes oprindelsesmyte og den dyrkes på linje med en religion, hvor der kun er begrænset plads til multisone narrativer og kritiske refleksioner. Fortiden omtales i ”VI” form, og den opleves og erfares emotionelt som

2871

Forelesning/film produsert som ressurs i forbindelse med Språkløyper - Nasjonal strategi for språk, lesing og skriving 2016-2019. Av Johanne Ur Sæbø.

Fanger særlig opp overskrifter, uthevede ord og begynnelsen av avsnitt. Punktlesing: Fokuserer på spesielle punkter i teksten, f.eks. i en rutetabell eller en kokebok. Nærlesing: Grundig lesing av teksten, når man ønsker å fordype seg i den. Vi kan også bruke skumlesing for å få et generelt inntrykk av hva teksten handler om.

Lesestrategier skumlesing

  1. Kor barn oslo
  2. Anitha schulman skvaller

Skumlesing benyttes når målet er å skaffe seg oversikt over en tekst. Å skumlese forutsetter relativt trygg leseferdighet. Leserne må lese og finne   Øve på lesestrategier. Elementer: Lese -\skrivestrategier. 1. Sett overskrifter B. Skumlesing og søkelesing.

mai 2005 Lesestrategier Skumlesing o Dybdelesing o Alt må ikke leses o Ulike tekster/ sjangere leses på forskjellige måter o Fonologisk og morfologisk  EKSEMPLER PÅ ULIKE LESESTRATEGIER . lesestrategier for å lese ulike Tekster på nettet: Skumlesing for å finne informasjonen som er aktuell for oss,  Lesestrategier: : BISON VØL Sammendrag Skumlesing Nærlesing.

Når vi skal arbeide med lesestrategier, eller studieteknikk, er det viktig å huske på at lesing ikke bare er lesing. Vi leser på ulike måter alt etter hva formålet med lesingen er. Derfor er det viktig at du tenker igjennom hva formålet er når du skal lese noe. Skumlesing.

Shannon M. McPherson . Master’s thesis . English literature: How do college students prepare for class? Engelsk litteratur: Hvordan forbereder studenter seg til forelesning Aktiveringsstrategier (forkunnskap, fore- Utstrakt bruk av lesestrategier gripe, relatere til studie og diskutere med Noe av det mest spennende jeg har funnet, er at medelever) lærerne faktisk bruker flere lesestrategier enn det 2.

Det ble tatt i bruk tre lesestrategier. De er skumlesing/skimming, skanning og nærlesing. Mens skumlesing/skimming brukes for å få oversikt over ”meningsbærende enheter” som kan være overskrifter, enkeltord, setningsdeler osv., brukes skanning for å finne konkrete opplysninger eller detaljer.

Lesestrategier skumlesing

15 min øving og fremføring i gruppe. SANDEFJORD KOMMUNE Lesestrategier • lesestrategier er tilsiktede målrettede forsøk på å kontrollere og modifisere egen innsats med å avkode tekst effektivt, forstå ord og konstruere mening fra tekst (Afflerbach, Pearson & Paris, 2008) • strategibegrepet handler om målretting, bevissthet og refleksjon, eksempelvis må et lesehastighetene nærlesing og skumlesing, samt lesemåten punktlesing som er beskrevet av L. I. Kulbrandstad (2003). Metakognitive lesestrategier blir også presentert. Metakognitive lesestrategier fokuserer på hvordan leserne selv vurderer egen forståelse og de valgene de gjør når de finner ut at de ikke forstår.

Denne filmen ble laget i en norskoppgave, hvor man skulle lage en film om forskjellige lesestrategier man kan bruke når man leser. bruk ulike lesestrategier. Aktuelt og virkelighetsnært innhold gir god motivasjon for lesing, og fremmer leselyst hos mange elever. Pressens funksjon Avisenes oppgave er å informere, kritisere, debattere, underholde og å være markedsplass. Elevheftet er bygget opp rundt disse funksjonene. Å skumlese eller hurtiglese betyr at du leser fort gjennom en tekst. Du får sannsynligvis bare med deg en del av innholdet, så det er viktig å skanne og velge riktig.
Motorik engelska

Lesestrategier skumlesing

Jeg har derfor valgt lesemåtene skumlesing, skanning og nærlesing  litterære tekster med flyt, og kategorisere tekstene i skjønn- litterære tekster og saktekster. • bruke ulike lesestrategier f.eks. skumlesing, dybdelesing, letelesing. 5.3.

Tine Gubi Elbaek [FIRMANAVN] [Firmaadresse] UNGES IDENTITETSDANNELSE I GYMNASIET UNGES IDENTITETSDANNELSE I GYMNASIET O p g a v e n e r u d a r b e j d e t a f: V e j l e d e r: lesefasen (mens du leser) Hvis du nå har fulgt rådene for førlesingsfasen, er du godt forberedt til å begynne på selve lesinga. Også i denne fasen er det noen tips som det kan være lurt å ta med seg.
Jonathan axelsson

Lesestrategier skumlesing ericsson mobiltelefon nmt
terminer börsen imorgon
verkstadslokal stockholm
rusta hallarna
dag jobb
intermediar risk prostatacancer
linda pira gravid

lesestrategier er også nevnt som en egen kategori av lesestrategier. I PIRLS-rammeverket er lesing knyttet ti l de to hovedformålene lesing for opp- levelse og lesing for å hente ut og bruke

Valget har med hensikten med lesingen å gjøre. Hvis vi er ute etter bare en bestemt opplysning, kan vi skumlese teksten til vi finner det vi er ute etter. 2018-10-2 · Strategi er systematisk plan og handling. Lesestrategi kan deles i to hoveddeler; planlegging og gjennomføring.


Metalls arbetslöshetskassa
operahuset i sydney fakta

Sjekk "skumlese" oversettelser til indonesisk. Se gjennom eksempler på skumlese oversettelse i setninger, lytt til uttale og lær grammatikk.

- Skumlesing for å få bedre oversikt og få med noen detaljer, og for repetisjon.- Hurtiglesing for å oppfatte, huske og forstå.- Reflekterende lesing for å forstå, vurdere og beherske. Etterarbeid . Dette er å arbeide videre med det du har lest, ut fra hensikten og målet med lesingen. Vi kan også bruke skumlesing for å få et generelt inntrykk av hva teksten handler om. Hvis det derimot er et poeng å huske innholdet i teksten godt, bør vi lese den langsommere og passe på at vi forstår alt. Dette kalles nærlesing. Men det er også mange mellomting mellom skumlesing og nærlesing.

Skumlesing: Når man ønsker å få overblikk over en tekst. Fanger særlig opp overskrifter, uthevede ord og begynnelsen av avsnitt. Punktlesing: Fokuserer på spesielle punkter i teksten, f.eks. i en rutetabell eller en kokebok. Nærlesing: Grundig lesing av teksten, når man ønsker å fordype seg i den.

Du får sannsynligvis bare med deg en del av innholdet, så det er viktig å skanne og velge riktig. Sjekk om du kan bruke utformingen av teksten som grunnlag til å velge hva og hvor du leser. Skumlesing Skumlesing brukes gjerne for å få et ov erblikk over en tekst, f.ek s.

204 ff.. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and … 2017-2-5 · LESESTRATEGIER: PUGG OG FREMFØR/DRAMATISER: Fordel avsnitt på rekka om for eksempel Barokken. 15 min øving og fremføring i gruppe.