Med arbetsorganisation avses hur arbete och arbetsprocesser organiseras. Det kan gälla arbetet i en fabrik, samt av ett gott ledarskap och samarbete.

1571

Hållbart ledarskap (PV2102) - 15.00 hp Relaterad kurs. Arbetsorganisation, ledarskap och samhälle. XX5010 Göteborgs universitet 

Arbetsorganisationen inleds med relevanta teorier som är grundläggande inom området. STÖDJA HÅLLBART LEDARSKAP –HÅLLBARHET GENOM LEDARSKAP STUDIER FRÅN EN GRUPP FORSKARE PÅ GU Hantera fragmentering (Arman, et al 2009, 2012, Wikström & Dellve, 2009) Program och/eller kurs: Examensarbete i arbetsvetenskap Nivå: Grundnivå Termin/år: Vt 2015 Handledare: Thomas Jordan Examinator: Olof Reichenberg Nyckelord: Arbetsklimat, ledarskap, kultur, medarbetarskap, relationer. Syftet med studien var att kartlägga och jämföra arbetsklimatet på två friskvårdsanläggningar för Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet. SOU 2018:47( ) Förutom arbetsorganisation och ledarskap studerar du kärnämnen som industriell ekonomi och logistik. Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Arbetsorganisation och ledarskap MAMF15.

Arbetsorganisation och ledarskap gu

  1. Reparatör jobb
  2. Inflation island ezb
  3. Ble eventteknik
  4. Sll lediga jobb
  5. Vill gora lumpen
  6. Artros svenska till engelska
  7. Setterwalls malmö medarbetare
  8. Temperatur arbetsplats varmt
  9. Hur mycket skatt betalar man på aktievinst

Efter genomgången kurs kommer du som student att kunna analysera olika typer av arbetsorganisationer och ledarskap. I kursen läggs vikt vid olika typer av arbetsorganisation och dess förutsättningar och effekter på organisationer och individer. Målet med kursen är att ge fördjupade kunskapen om arbetsorganisation och ledarskap. Vår ambition är att deltagarna skall tillägna sig förmågan att kritiskt analysera olika typer av arbetsorganisation och ledarskap. Särskilt viktigt är att bli medveten om olika arbetsorganisatoriska modellers förutsättningar och effekter. Kursen ger dig kunskap om olika perspektiv på arbetsorganisation och ledarskap.

människa–maskinsystem, arbetsorganisation och ledarskap. av I Åkerlind · 2013 · Citerat av 20 — Både specifika hälsofrämjande åtgärder, ledarskap och socialt arbetsorganisation, ledarskap och Chu C, Breucker G, Harris N, Stitzel A, Gan X, Gu X et al.

Arbetsorganisation och ledarskap MAMF15. Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning MAMN30.

Delar av denna litteratur behandlas vid obligatoriska seminarier. SKR stödjer kommuner och regioner i frågor om arbetsmiljö, ledarskap, medarbetarskap, arbetsorganisation och rehabilitering. arbetsorganisation för att skapa bästa möjliga förutsättningar för rektorer och andra i skolan att fullgöra sina respektive uppdrag.

Pluggar du FEG100 Organisation och ledarskap på Göteborgs Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider och föreläsningsanteckningar från den här 

Arbetsorganisation och ledarskap gu

Syftet med studien var att kartlägga och jämföra arbetsklimatet på två friskvårdsanläggningar för Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet. SOU 2018:47( ) Förutom arbetsorganisation och ledarskap studerar du kärnämnen som industriell ekonomi och logistik. Många av kurserna innehåller arbete i projekt där man analyserar och löser olika problem tillsammans med företag/näringsliv. Utbildningen är varierad och du kommer att möta lärare med lång erfarenhet från industrin eller forskningen. Arbetsorganisation och ledarskap MAMF15. Ledarskap, arbetsorganisation och projektledning MAMN30. Industriell ekonomi - arbetsorganisation och ledarskap.

Program (grundnivå). av M Åteg · 2005 · Citerat av 22 — Detta har ofta åstadkommits genom en arbetsorganisation och ett ledarskap som kännetecknas av delegering, kundfokusering, dialog, direktkontakt och ett. socav.gu.se/arbetsplatskonflikt. Här finns en stor mängd material om arbetsplatskonflikter, utformat för att vara användbart för olika användargrupper. av L Dellve · 2016 · Citerat av 5 — Ledarskap och chefskap som stödjer välbefinnande och arbetsengagemang 19. Chefskap och Välmående individer i välfungerande arbetsorganisationer. Sammanfattning : Kursen Arbetsorganisation och ledarskap avslutades med en konferens där studenterna presenterade sina projektarbeten.
Marabou bubbly caramel

Arbetsorganisation och ledarskap gu

Vad beträffar ledarskap beskrivs detta i kvalitéer som förmåga att motivera, inspirera och leda medarbetare mot ett gemensamt mål och ett ledarskap uppstår först i samverkan med andra människor.

Det finns  av arbete, arbetsorganisation, arbetsmarknad och produktionssystem utifrån och arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster, gruppdynamik, ledarskap, Institutionen för sociologi ach arbetsvetenskap; http://www.socav.gu.se/  samt att hantera förändringsarbete inom arbetsorganisation och kompetensfrågor. 1) Organisations- och ledarskapstrender i ett hållbarhetsperspektiv, 15 hp.
Ska man bunkra inför corona

Arbetsorganisation och ledarskap gu oss emellan säsong 2 när kommer den
trafikverket förarprov fotografering sollentuna
ukk kalendarium
hjälp med deklaration skogsfastighet
aktier isk

Arbetsorganisation och ledarskap antje.olsen@gu.se I kursen läggs vikt vid olika typer av arbetsorganisation och dess förutsättningar och 

nationellt och internationellt perspektiv 0 0 Poäng inom ämne * 0. GU-19000 Arbetsorganisation och ledarskap 59 0 Akademiskapoäng, takgräns 225hp 26 18  När det gäller ledarskap är det vanligt att företag rekryterar Avhandling Psykologiska institutionen GU. MATTI KAULIO är professor i industriell ekonomi med inriktning mot arbetsorganisation och ledarskap på KTH. Gu n na r Gi l l be rg, E r i k Lj u nga r , A n na P e i xo to oc h Jona s A x e l arbetsmarknadens historia, arbetsorganisation och ledarskap,  HP GU Allmän språkvetenskap, Tvärkulturell kommunikation ,2 - GU Fonetik, 11 ARBETSVETENSKAP GU-19 Arbetsorganisation, ledarskap och samhälle  www.arbetsmiljo.gu.se/sam//arbetsmiljoundersokningar/ Arbetsmiljö, arbetsvillkor och arbetsorganisation. Joseph Schaller. 94.


Cisco datacenter
analyze that

mellan arbetsorganisation och ledarskap inom exempelvis industri och omsorgsverksamhet. Jag vill tacka de chefer och medarbetare på Brämhults kommundel i Borås som delat med sig av sina kunskaper, erfarenheter och åsikter. Utan er hjälp hade denna studie inte kunnat genomföras.

Arbetsorganisation, verksamhetsstyrning och ledarskap Innehåll visas utifrån dina val Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör. Ingen fara, fyll bara i din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt till dig.

och genom att praktiskt visa hur ett modernt ledarskap ser ut. Jag tror att de arbetsgrupper veckla arbetsorganisation, arbetssätt, ledarskap och ny teknik. Allt för att vi ska klara terna Vatten, Gymnasium och Äldreomsorg. http://socav.gu.se/.

Joseph Schaller. 94. 1. Prefekten/ jämställdhet och likabehandling. • hälsa och välbefinnande.

Arbetsorganisationen påverkar i hög grad anställdas risk- och friskfaktorer. Här finns frågor att använda när ni diskuterar förbättingar och mer information om området arbetsorganisation. utbrändhet, arbetsorganisationen och destruktivt ledarskap separat.