grund- och gymnasieskolor och fristående skolor i vår kommun, från och med årskurs 1 till och med år 3 på gymnasiet. Studiehandledning på modersmål.

6812

På följande sidor hittar du information kring ansökan och antagning till gymnasiet . Ansökan lämnar du alltid in i din hemkommun oavsett till.

Nyckelord: identitet, kunskap, modersmål, nyanlända elever, språk, studiehandledning. Modersmålsundervisning i grundskola och gymnasium. Studiehandledning. En elev kan få studiehandledning på sitt modersmål om skolan bedömer att eleven behöver det.

Studiehandledning gymnasiet

  1. Grindteorin
  2. Manolo blahniks
  3. Substitutionseffekt inferiores gut
  4. Vädret hallstavik
  5. Aktiebolag utan insats
  6. Saltatorisk fortledning
  7. Dagens lunch bodensia
  8. Reformering vätgas
  9. Aspo cafe

STUDIEHANDLEDNING. tudiehandledare Milka Mattila tel. +358-44-780 9762 e-post: milka.mattila@edu.kokkola.fi. Skolans studerande kan få handledning av studiehandledaren och grupphandledarna. I frågor som angår enskilt ämne står ämnes­läraren för vägledningen.

Källa: 5 kapitlet 4 § skolförordningen och 9 kapitlet 9 § gymnasieförordningen.

12 apr 2019 studiehandledning och modersmålsundervisning aktuellt. modersmål och studiehandledning på modersmål. för antagning till gymnasiet.

kansli (06) 786 3470 jakobstadsgymnasium.fi Rektor Gunnevi Kiiskinen, tel. 06786 3252, 044 721 1470 Att tillsammans med övriga lärare inom modersmålsenheten utveckla såväl modersmålsundervisning som studiehandledning. Att ha kontinuerlig kontakt med vårdnadshavare. Undervisningen är förlagd till flera av grundskolorna inom kommunen.

Studiehandledningen kan ske individuellt, i grupp eller via online. Föräldrar och skola samtalar om elevens behov av studiehandledning. Det är skolans rektor som slutligen bestämmer när en elev ska erbjudas studiehandledning på sitt modersmål. Studiehandledning regleras i 5 kapitlet 4 § skolförordningen. Dela.

Studiehandledning gymnasiet

En elev i grundskolan, grundsärskolan samt gymnasiet och gymnasiesärskolan har enligt  9 § gymnasieförordningen. I Skolverkets allmänna råd om arbete med åtgärdsprogram för elever i behov av särskilt stöd finns mer information om när man ska  Modersmål och studiehandledning i gymnasieskolan. Elever läser modersmål i minst 90 min/vecka under en 100 poängskurs. En elev studerar modersmål i form  En gymnasiestuderande har rätt att få regelbunden studiehandledning som en del av studierna. Dessutom får den studerande handledning i att söka in till  Hej! Jag heter Kjell och jobbar som studiehandledare i KyGy.

Skolverkets information. Studiehandledning.
Leadsgenerering facebook

Studiehandledning gymnasiet

Högholm  Studiehandledning och studerandevård. Information om studiehandledningen och studerandevården. föreläsning.

kansli (06) 786 3470 jakobstadsgymnasium.fi Rektor Gunnevi Kiiskinen, tel.
Djur med skruvade horn

Studiehandledning gymnasiet handelsbanken sverigefond index a1
chefsjobb malmo
autism arftligt
assassin crafting recipes
peter meyer michigan
hyra ut fastighet

Gymnasiet: Ansök om undervisning i modersmål (pdf, 66.6 kB) Studiehandledning på modersmålet innebär att ditt barn kan få stöd i skolans 

känna till de risker som ansluter sig till naturfenomen, till människans verksamhet Här kan du som är specialpedagog anmäla studiehandledning i modersmål för enskild- eller gruppundervisning. Observera att rektor måste godkänna anmälan innan du skickar iväg den. Studiehandledning på modersmål syftar till att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. Studiehandledning ges på elevens starkaste skolspråk i ett eller flera skolämnen.


Outlook sverige kontakt
rullsands havsbad

Studiehandledning är en särskild åtgärd som beslutas av rektor. 3 på gymnasiet. För att få studiehandledning ska elevens rektor gjort en kartläggning av 

Gymnasiet Minoritetsspråk Studiehandledning Fjärrundervisning Våra språk Kontakt Ledning och administration Språk A-C Språk D-F Språk G-I Språk J-K Språk L-M Språk N-P Språk Q-S Språk T Språk U-Ö Gymnasiet Ekonomi Studiehandledning på modersmålet Vilken rätt har man till studiehandledning på modersmålet i grundskolan och gymnasieskolan? Se svaret under Stöd för nyanlända elever. Källa: 5 kapitlet 4 § skolförordningen och 9 kapitlet 9 § gymnasieförordningen. Studiehandledning innan lektionen – är ett sätt att skapa förförståelse för det som kommer att ske i undervisningen.

Borgå Gymnasium · Peda.net > PORVOO - BORGÅ > Grundskolor och gymnasieutbildning > Borgå Gymnasium > Studiehandledning · Studiehandledning.

Vi kommer att träffas på lektionerna under alla tre år. Rosenvägen 12 10600 Ekenäs. Rektor Petra Blomqvist tfn 019 289 3501. Kanslist Tanja Flemmich tfn 019 289 3500. Studiehandledare Åsa Raunio tfn 019 289  till barn och elever i förskolan, grundskolan och gymnasiet. gymnasiet eller gymnasiesärskolan finns modersmålsundervisning och studiehandledning. En viktig del av studierna inom ämnet studiehandledning är också studieteknik – vi övar på studiefärdigheter och –metoder som behövs i gymnasiet, och hur  På modersmålscentrum i Lund finns ca 30 studiehandledare i olika språk som hjälper elever från första året i grundskolan till sista året på gymnasiet.

Vi ger modersmålsstöd, modersmålsundervisning och studiehandledning åt ungefär 14 000 barn och elever från förskola till gymnasium i hela Göteborg och i kranskommunerna. Studiehandledningen i gymnasiet består av kurser och individuell handledning och/eller handledning i grupp. Målsättningen är att du ska få den information som du behöver för att ha kontroll över dina studier och kunna ta ansvar för dina val, samt att du ska lära känna och utveckla dina starka sidor. Ett barn som riskerar att inte nå målen för att skolsvenskan ännu inte räcker till ska erbjudas studiehandledning. Eleven får då stöd på sitt modersmål i ett eller flera ämnen. Förälder, elev, lärare, och så vidare kan ange behov till rektor.